هزینه های کنفرانس

 

هزینه ثبت نام نهایی مقاله پس از داوری و در صورت اخذ پذیرش مقاله برای ایرانیان به شرح ذیل می باشد و کشورهای دیگر به منوی انگلیسی مراجعه نمایند:

 

ثبت نام حمایتی (ویژه مقالات منتخب و حامیان)

دانشگاهیان

آزاد

295
هزارتومان

410
هزارتومان

550
هزارتومان

 

هزینه مقاله دوم به بعد 170 هزارتومان می باشد.

برای حضور در کنفرانس با مقاله یا بدون مقاله به منوی "اسکان و بازدیدهای علمی" مراجعه فرمایید.

 

پرداخت آنلاین به سادگی از قسمت "ثبت خدمات و پرداخت هزینه" قابل انجام می باشد.