محورهای کنفرانس

محورهای سومین کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها

 محورهای کنفرانس شامل موضوعات هنر، معماری و کاربردهای آن در علوم دیگر می­ باشد، برخی از محورهای تخصصی و رویکرد اولین دوره کنفرانس که در الویت هستند به شرح ذیل می ­باشد:

 

 

 فناوری­ های نوین در هنر و معماری

 • فناوری در نگهداری ابنیه های تاریخی
 • بازشناسی هنر، معماری، فناوری و شهرسازی اسلامی- ایرانی
 • راه­کاری کاربردی برای استفاده از فناوری­ های نوین در هنر
 • ضرورت استفاده از فناوری در هنر و معماری مدرن
 • فناوري­هاي بومي در حوزه­هاي هنر و معماری

 

هنر و فرهنگ

 • هنر و فرهنگ شهری
 • هنر و مدرنیته
 • مفهوم فضا در هنرهای تجسمی
 • معماری و منظر در هنرهای تجسمی
 • نقد ادبی و ادبیات نمایشی
 • اثر مدرنیته در صنایع دستی
 • گذشته، حال و آینده نگاشتارگری (گرافیک)
 • چالش‌های پیش روی آموزش و پژوهش در هنر

 

 معماری و شهرسازی

 • معماری و برنامه ریزی شهری
 • توسعه پایدار و معماری
 • معماری اسلامی- ایرانی
 • نشانه شناختی فضا در معماری
 • معماری سبز و انرژی های نو در معماری
 • مطالعات تطبیقی و معماری
 • معماری و شهرهای یادگیرنده
 • مقاوم سازی و بازسازی پس از سانحه
 • معماری، طراحی و برنامه ریزی شهری
 • مفاهیم پایداری و توسعه پایدار در معماری

  

پژوهش های نوین در طراحی داخلی و صنعتی

 • متدولوژی طراحی صنعتی
 • فناوی های نوین در طراحی
 • ارگونومی و طراحی ایمن محصول
 • زیبایی شناسی در طراحی صنعتی
 • طراحی صنعتی و پایداری
 • نقش طراحی صنعتی در اقتصاد و بازاریابی
 • طراحی خدمات و طراحی صنعتی

 

کاربردهای هنر و معماری در علوم دیگر

 • روانشناسی محیطی و اکولوژی
 • ریاضیات، و هنر و معماری
 • جامعه شناسی، و هنر و معماری
 • تاریخ هنر و معماری
 • هنر، معماری و نشانه شناختی
 • هنر محیطی کشورهای مختلف
 • موقعیت اقتصادی هنر و چالش های آن
 • چالش های هنرهای معاصر ایران و جهان