هزینه های کنفرانس

 

هزینه ثبت نام نهایی مقاله پس از داوری و در صورت اخذ پذیرش مقاله برای ایرانیان به شرح ذیل می باشد و کشورهای دیگر به منوی انگلیسی مراجعه نمایند:

 

ثبت نام حمایتی (ویژه مقالات منتخب و حامیان)

دانشگاهیان

آزاد

295
هزارتومان

410
هزارتومان

550
هزارتومان

 

هزینه مقاله دوم به بعد 150 هزارتومان می باشد.

هزینه های اعلامی تا اول تیر ماه 1398 معتبر می باشد.

برای حضور در کنفرانس با مقاله یا بدون مقاله به منوی "اسکان و بازدیدهای علمی" مراجعه فرمایید.

 

پرداخت آنلاین به سادگی از قسمت "ثبت خدمات و پرداخت هزینه" قابل انجام می باشد.